Hình thức thanh toán

 

2. Thanh toán an toàn và tiện lợi

- Vì sự bảo mật thông tin ngân hàng của quý khách, chúng tôi sẽ không dùng phương thức thanh toán online thay vào đó quý khách hàng lựa chọn áp dụng phương thức thanh toán phù hợp sau: 


Cách 1: Thanh toán trực tiếp
Cách 2: Thanh toán qua hình thức chuyển khác