Chính sách giao hàng

- Với mỗi đơn đặt hàng lẻ, quý khách sẽ nhận được hàng sau 7-10 ngày từ khi đặt hàng với chi phí tùy thuộc vào kích thước và cân nặng.
- Với đơn đặt hàng lớn chúng tôi sẽ vận chuyển đến cơ sở của quý khách định kì mỗi tháng với chi phí được hỗ trợ